Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын ИТХ